fbpx
Geotermálne vrty nedostávajú podporu z eurofondov. Rezort hospodárstva sľubuje nápravu

Médiá

Posted On: 16. februára 2022

Geotermálne vrty nedostávajú podporu z eurofondov. Rezort hospodárstva sľubuje nápravu

Zdroj: euractiv.sk

Geotermálna energia je dostupná 24 hodín denne a neprodukuje takmer žiadne emisie. Keďže je vyrábaná lokálne, podobne ako iné obnoviteľné zdroje znižuje závislosť štátu na dovoze palív.

Bariérou rozvoja je však vysoká kapitálová náročnosť prieskumných geotermálnych vrtov. Tie sú najrizikovejšou časťou investície do geotermálnej energie a pohybujú rádovo v miliónoch eur. Bez nich však nie je možné zistiť parametre geotermálneho zdroja a teda ani predvídať, či bude projekt úspešný.

Naliehavá potreba dekarbonizovať energetické systémy v rámci Európskej zelenej dohody v kombinácii s flexibilitou tejto energie môžu poskytnúť nový impulz celému odvetviu, tvrdí Európska rada pre geotermálnu energiu (EGEC).