fbpx
Geotermálna elektrina je medzi prioritami vlády, no eurofondy ju nepodporia

Médiá

Posted On: 15. novembra 2023

Geotermálna elektrina je medzi prioritami vlády, no eurofondy ju nepodporia

Zdroj: Euractiv Slovensko

Podľa Programu Slovensko 2021 až 2027, ktorý načrtáva priority pre výzvy z eurofondov, má Slovensko potenciál na využívanie geotermálnej energie, a „preto je potrebné podporiť aj opatrenia na vyhľadávanie, prieskum zdrojov a dlhodobé monitorovanie potenciálu geotermálnej energie za účelom jej sprístupnenia na energetické využitie.“

To znamená aj ich využitie na výrobu elektriny. Informácie, či je v určitej lokalite dosť geotermálnej energie na jej výrobu, stoja na prieskumných vrtoch, ktoré poskytnú údaje o výdatnosti zdroja. Tie sú najrizikovejšou časťou investície a pohybujú sa rádovo v miliónoch eur.

Európske krajiny štandardne ponúkajú na zníženie investičných rizík geotermálnych vrtov a zatraktívnenie investícií rôzne grantové schémy. Najčastejšie je to formou prevádzkovej podpory a dotáciami na časť investičných výdavkov. Na to štáty využívajú rôzne európske podporné mechanizmy a finančné nástroje. Na Slovensku mali pomôcť znížiť investičné riziká vrtov eurofondy.

Vyzerá však, že rozvoj výroby geotermálnej elektriny sa na Slovensku zatiaľ nekoná, napriek tomu, že má krajina bohaté zdroje tejto energie. SIEA plánuje vo výzvach podporiť najmä jej využitie na vykurovanie. Na prieskumné vrty, ktoré sú základným predpokladom pre výrobu elektriny sú však vyčlenené len relatívne nízke prostriedky.