fbpx

Využime potenciál
geotermálnej energie

Naše projekty umožnia ekologické vykurovanie domácností a efektívne využitie zelenej energie v priemysle. Udržateľne a šetrne k životnému prostrediu.

0
prieskumné územia

Priaznivé podmienky pre realizáciu projektov sme na základe meraní a prieskumu našli v okresoch Prešov a Žiar nad Hronom.

0 %
kapacitný faktor

Geotermálne zdroje poskytujú oproti iným obnoviteľným zdrojom energie ako veterná či solárna energia vysokú efektívnosť. 

0 MWt
tepelný potenciál

Vyprodukujeme energiu v objeme, ktorý dokáže uspokojiť spotrebu elektriny a tepla zhruba 150-tisíc domácností.

0 %
menej emisií CO2

Pri výrobe energie z geotermálnych zdrojov vzniká iba stotina oxidu uhličitého oproti produkcii z fosílnych palív.

Naša vízia

energia
ident-photo2.jpg

Riešenie pre modernú krajinu

Slovensko má bohaté zdroje geotermálnej energie, no v ich využívaní zatiaľ zaostáva. Cieľom PW Energy je tento stav zmeniť a prispieť tak k dlhodobému záväzku krajiny zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe na ceste za uhlíkovou neutralitou v roku 2050. Sme presvedčení, že cenný zdroj energie ukrytý pod zemským povrchom predstavuje jedinečnú šancu pri nahrádzaní fosílnych palív dlhodobo udržateľnými alternatívami.

Ako získavame energiu zo zeme

01

Geologický prieskum

Prebieha v oblastiach s predpokladom výskytu geotermálnej energie

02

Realizácia vrtu

Geotermálny vrt vznikne vo vytypovanej lokalite v priemernej hĺbke 3,5 kilometra

03

Čerpanie vody

Horúca voda s teplotou približne 135 stupňov Celzia sa zo zemskej kôry dostáva na povrch

04

Výroba elektriny

Voda vo výmenníku ohrieva pracovnú tekutinu, ktorá tlakom poháňa turbínu a generuje elektrinu

05

Sekundárny ohrev

Zostatkové teplo sa využíva na centrálne vykurovanie domovov a dodávku tepla pre priemysel

Sme partnerom prvého geotermálneho portálu na Slovensku.