fbpx
pexels-pixabay-209251.jpg

Geotermálna energia

Energia na viac než 100 000 rokov

Je najstaršou formou energie našej planéty. Zem ju generuje už od svojho vzniku a neustále obnovuje rozpadom chemických a rádioaktívnych prvkov, ako aj vulkanickou aktivitou vo svojich útrobách.

Podľa odhadov je len v troj- až päť kilometrovej vrstve zemskej kôry zakonzervované teplo, ktoré by stačilo na pokrytie spotreby ľudstva najmenej na ďalších 100 000 rokov. Predpokladaný nárast využitia geotermálnej energie v Európskej únii je z aktuálnych 3 300 MWe na hodnoty 6 000 až 10 000 MWe v priebehu nasledujúcich 10 rokov (údaje EGEC).

Potenciál Slovenska
0 MWt
geotermálny potenciál SR

Predpokladaná tepelná energia vo všetkých geotermálnych oblastiach na Slovensku predstavuje  významný potenciál.

0 °C
tepelný gradient

Nárast teploty smerom do hĺbky zeme je u nás vyšší ako svetový priemer. Je predpokladom na využívanie geotermálnych zdrojov.

0
perspektívnych oblastí

Výskum na území Slovenska zmapoval lokality s výskytom geotermálnej energie. Dosiaľ sa v nich realizovalo vyše 150 vrtov.

Slovensko a geotermálna energia

Z pohľadu využívania geotermálnej energie má Slovensko výrazne priaznivé podmienky, ktoré súvisia s hydrogeotermálnymi podmienkami územia. To sa vyznačuje vhodnou skladbou horninového podlažia a vyšším tepelným gradientom, teda stúpaním teploty smerom do hĺbky zeme, ktorá u nás dosahuje priemerne 38 stupňov Celzia na kilometer, kým celosvetový priemer je asi o osem stupňov nižší. Znamená to, že bohaté geotermálne zdroje sú u nás dostupné bližšie k zemskému povrchu a umožňujú vo viacerých lokalitách jednoduchšie čerpanie za účelom efektívneho využitia na výrobu zelenej energie.

Výhody geotermálnej energie

Zásoby tepla v útrobách zeme predstavujú čistý a obnoviteľný zdroj.