fbpx
pexels-marc-mueller-380769-1.jpg

O spoločnosti

Čistá a obnoviteľná energia

V geoterme vidíme príležitosť

Spoločnosť PW Energy pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie so zameraním na projekty založené na využití geotermálnej energie.

Naším primárnym cieľom je rozvoj výroby elektrickej energie z geotermálnych zdrojov a následné kaskádovité využitie zostatkového tepla na centrálny ohrev, ohrev skleníkov, spracovanie odpadovej vody, ohrev verejných bazénov a iné priemyselné či potravinárske procesy.

Sme členom združenia EGEC (European Geothermal Energy Council), neziskovej medzinárodnej organizácie založenej v roku 1998, ktorá podporuje geotermálne odvetvie v Európe, ako aj Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

tím PW Energy

Projekty plánujeme do detailov. Spolupracujeme pri tom so špičkovými odborníkmi zo Slovenska aj zahraničia.

Manažment spoločnosti

Ing. Milan Jankura

predseda predstavenstva

Ing. Ivo Šafranko

člen predstavenstva

Mgr. Michal Mašek, MBA

projektový manažér

Odborné zastúpenie

RNDr. Ľuboslav Maťo, PhD.

hlavný geológ

RNDr. Martin Šujan

odborný garant

RNDr. Miroslav Král, CSc.

odborný garant

avatar.svg
Milan Jankurapredseda predstavenstva
avatar.svg
Ivan Šafrankočlen predstavenstva
michal-masek2.jpg
Michal Mašekprojektový manažér
avatar.svg
Ľuboslav Maťohlavný geológ
web_michal-masek.jpg
Martin Šujanodborný garant