fbpx
pexels-marc-mueller-380768-scaled.jpg

Časté otázky

Odpovedáme na časté otázky

Radi šírime povedomie o geotermálnej energii a výhodách jej využívania.
Spýtajte sa nás na to, čo vás zaujíma.

Pre zobrazenie odpovede kliknite na +

Ako sa zisťuje, kde v zemi sa nachádza geotermálny zdroj?

Slúži na to posúdenie území z hľadiska ich hydrogeotermálnych štruktúr. Hľadajú sa lokality s vysokou hustotou tepelného toku a vhodným podložím pozostávajúcim z hornín s puklinovou priepustnosťou. Prítomnosť vody s teplotou vyše 130°C v území indikujú odborné merania a seizmický prieskum, ktoré spresňuje charakter ložiska. Predpoklady sa následne overujú realizáciou prieskumného vrtu.

Podľa čoho ste vybrali lokality pre projekty?

Na určení prieskumných území PW Energy sa podieľa popredný expert na geotermálnu energiu James Koenig. V okresoch Žiar nad Hronom a Prešov sme našli lokality, v ktorých sa potvrdila potrebná teplota (vrátane geotermického gradientu – stúpanie teploty vody na jednotku hĺbky – presahujúceho 40 stupňov Celzia/kilometer) a zároveň sa indikovala prítomnosť vody. Predpokladom vhodnosti daných lokalít sú aj možnosti na efektívne viacúčelové využitie geotermálnej energie, ktoré je možné v oboch prípadoch.

 

Ako sa realizuje geotermálny vrt?

Do hĺbky viac ako tri kilometre sa dostaneme vďaka špeciálnej technike. Realizácia vrtu je precízny proces prebiehajúci niekoľko týždňov pod dohľadom odborníkov. Vyčerpaná voda sa po odovzdaní svojej energie ochladzuje a zatláča naspäť do zeme cez reinjektážny vrt.

Aká je životnosť geotermálneho zdroja?

Ráta sa v desiatkach rokov pri pravidelnej technologickej obnove a správnom využívaní. Dlhá životnosť zdrojov sa zabezpečuje reinjektážou ochladenej vody späť do rezervoáru – podzemného ložiska.

Môže geotermálny vrt spôsobiť zemetrasenie?

Procesy súvisiace s ťažbou geotermálnej energie sú bezpečné a iba v lokalitách s veľkým využitím zdrojov sa sporadicky vyskytnú mierne otrasy. Vo väčšine prípadov však nie sú badateľné a zachytia ich len prístroje. Tento efekt nesúvisí s realizáciou samotného vrtu, ale so zmenami tlaku v horninovom podloží pri čerpaní teplonosnej látky a jej spätnom zatláčaní do zeme.

Vznikajú pri prevádzke geotermálnej elektrárne či teplárne emisie?

Geotermálna elektráreň ani tepláreň nevyužíva tradičné zdroje energie, a tak je minimálnym producentom emisií. V porovnaní so zariadeniami využívajúcimi fosílne palivá je to o 99 percent menej oxidu uhličitého (len 0,63 kg na kilowatthodinu energie) a o 97 percent menej zlúčenín síry prispievajúcich ku kyslým dažďom. Pri správnej reinjektáži (voda v uzavretom cykle) sú emisie znížené na nulu. Aj preto sa geotermálna energia považuje za eco-friendly zdroj šetrný k životnému prostrediu.

Prečo sa geotermálna energia považuje za obnoviteľný zdroj?

K alternatívnym obnoviteľným zdrojom sa radí preto, že jej množstvo v útrobách Zeme je prakticky nevyčerpateľné. Dokonca aj v oblastiach ťažby sa ochladená voda po využití vracia naspäť do systému a recirkuluje. Ak by sme dokázali vyčerpať všetku geotermálnu energiu v hĺbke 10 kilometrov, jej energetický potenciál by bol 50-tisíckrát väčší ako globálne zásoby ropy a zemného plynu.

Aké sú vplyvy na okolie a životné prostredie pri ťažbe geotermálnej energie?

Na realizáciu plne funkčnej geotermálnej elektrárne či teplárne stačí malé, zhruba hektárové územie. Prevádzka žiadnym spôsobom nezaťažuje okolie – hlukom ani škodlivými emisiami. Do okolia neunikajú ani minerály a plyny obsiahnuté v podzemnej vode, v uzatvorenom systéme elektrárne či teplárne sa vracajú do zeme respektíve samostatne ďalej spracúvajú pre priemyselné využitie.

Aký úžitok budú mať z projektov obyvatelia v regiónoch?

Hlavným je zelená energia pre domácnosti a priemysel v okolí, a teda takmer bezemisná výroba tepla a elektriny umožňujúca zbavenie sa environmentálnych záťaží z minulosti. Čisté a obnoviteľné zdroje sú zároveň trendom, ku ktorému krajiny zaväzujú aj normy Európskej únie a ciele uhlíkovej neutrality. Nezanedbateľným benefitom je celkový vplyv na rozvoj regiónu.  

Nedozvedeli ste sa všetko?

Napíšte nám a radi zodpovieme aj prípadné ďalšie otázky.