fbpx
Rozvoj geotermu na Slovensku brzdia aj vysoké investičné náklady

Médiá

Posted On: 9. októbra 2020

Rozvoj geotermu na Slovensku brzdia aj vysoké investičné náklady

zdroj: energie-portal.sk

Slovensko má výhodné prírodné predpoklady pre rozvoj geotermálnej energie. Horúca voda relatívne neďaleko od povrchu predstavuje stabilný obnoviteľný zdroj, schopný produkovať teplo aj elektrinu. Prečo teda na Slovensku existujú iba štyri lokality, kde sa táto energia aj reálne využíva?