fbpx
Analýza: Vo využívaní obnoviteľných zdrojov zaostávame, zmenia to geotermálne elektrárne?

Médiá

Posted On: 8. februára 2023

Analýza: Vo využívaní obnoviteľných zdrojov zaostávame, zmenia to geotermálne elektrárne?

zdroj: asb.sk

Popri energii z vody a slnka, bioplyne či dreve môže byť vhodnou možnosťou zvýšenia podielu OZE na celkovom energetickom mixe aj geotermálna energia. V oblastiach okolo Žiaru nad Hronom, Prešova či Košíc sa nachádzajú jej ložiská, ktoré majú potenciál nielen na výrobu tepla (ako v mestách Galanta či Veľký Meder), ale aj na výrobu elektrickej energie.

Aj preto je v týchto lokalitách rozpracovaných viacero projektov geotermálnych elektrární. Potvrdzujú to dosiaľ zrealizované projekty, ako aj hydrogeologické merania a prieskumy naprieč územím.