fbpx
Horúce zlato pod našimi nohami

Médiá

Posted On: 27. septembra 2022

Horúce zlato pod našimi nohami

Zdroj: postoj.sk

Geotermálna energia zostáva na Slovensku na okraji záujmu, najmä toho energetického. Pritom máme vo viacerých regiónoch pod nohami potenciál, ktorý by dokázal pokryť významnú časť našej spotreby. Ak už nie priamo pri výrobe elektriny, tak určite pri výrobe tepla. A teplo je komodita, ku ktorej sa čoraz viac s postupujúcim dátumom v kalendári budú upínať zraky obyvateľstva aj politikov.

To, že o podzemné zdroje nemáme núdzu, dokazuje aj to, že termálne pramene sú u nás pomerne lákavou súčasťou cestovného ruchu. No vzhľadom na to, kde všade sa dá geotermálna energia využiť, ide o ten najmenej produktívny spôsob jej využívania.

A svojím spôsobom aj primitívny (nie v hanlivom zmysle). Využívanie horúcich prameňov siaha do ľudskej prehistórie a rekreačný potenciál tohto zdroja bol naplno objavený už v časoch Rímskej ríše.