fbpx
Projekt geotermálnych elektrární získal významnú investíciu. Do PW Energy vstupuje WOOD & Company

Médiá

Posted On: 13. septembra 2022

Projekt geotermálnych elektrární získal významnú investíciu. Do PW Energy vstupuje WOOD & Company

Pripravované projekty geotermálnych elektrární v okresoch Prešov a Žiar nad Hronom získali nového strategického partnera. Podiel v spoločnosti PW Energy, ktorá je aktívna v oboch zámeroch, nadobudla investičná skupina WOOD & Company.

Košice, 13. september – PW Energy sa dohodla na obchodnom partnerstve s investičnou skupinou WOOD & Company, ktorá získala vo vlastníckej štruktúre spoločnosti významný menšinový podiel.

Slovenská spoločnosť PW Energy, a.s., pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie so zameraním na geotermálnu energiu. Jej cieľom je realizácia geotermálnych stredísk na výrobu elektrickej energie (geotermálnych elektrární) s možnosťou využitia zostatkového tepla pre domácnosti a firmy.

Spoločnosť aktuálne realizuje projekt výstavby geotermálnej elektrárne pri Prešove a prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti PW geoenergy a. s. sa podieľa aj na obdobnom zámere pri Žiari nad Hronom. V žiarskom projekte figuruje ako strategický partner spoločnosť SSE Holding.

Partner s bohatým know-how

PW Energy vníma partnerstvo investičnej a finančnej skupiny WOOD & Company ako prejav dôvery v oba projekty a významný impulz do využívania geotermálnej energie na Slovensku.

„V čase energetickej krízy je čo najrýchlejšie sprístupnenie obnoviteľných zdrojov energie kľúčové. Geotermálna energia zažíva po celom svete veľký rozmach, aj na Slovensku predstavuje permanentne dostupnú alternatívu, ktorá môže byť miestnym a bezpečným zdrojom produkujúcim zelenú elektrinu a teplo. Sme radi, že sme v podobe WOOD & Company získali významného partnera s viac ako 30-ročnými skúsenosťami z mnohých úspešných projektov,“ uviedol k transakcii Milan Jankura, predseda predstavenstva spoločností PW Energy a PW geoenergy.

WOOD & Company vyhľadáva nové investičné príležitosti na európskych trhoch neustále. Na Slovensku okrem zdravotníckej, farmaceutickej a realitnej oblasti dlhodobo pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva a cirkulárnej ekonomiky (spoločnosti KOSIT a ewia). V Českej republike vlastní okrem iného aj sieť bioplynových staníc. Skupina deklaruje, že pri akvizíciách zohľadňuje nielen biznisový, ale aj environmentálny charakter a pri výbere postupuje podľa princípov ESG (Environmental-Social-Governance). Pri partnerstve so spoločnosťou PW Energy zdôrazňuje aktuálnu energetickú krízu a nutnosť hľadať alternatívu k fosílnym palivám.

„Z dôvodu klimatických zmien prechádza celá Európa významnou transformáciou v nadväznosti na Európsku zelenú dohodu (European Green Deal). Zvlášť energetické odvetvie poskytuje v tomto smere celý rad príležitostí, ktoré v kontexte aktuálnej situácie dávajú nielen hodnotový, ale aj ekonomický význam,”  hovorí Boris Kostík, riaditeľ investičného bankovníctva WOOD & Company.

„Ide aj o investíciu do geotermálnych projektov, keďže ide o stabilný, obnoviteľný a predikovateľný zdroj energie. Spoluprácu so spoločnosťou PW Energy vnímame ako ideálne spojenie ESG princípov a investície s rozumnou mierou návratnosti,“ dodal Kostík. 

Projekty spejú do fázy realizácie

Projekty geotermálnych elektrární pri Prešove i Žiari nad Hronom sa nachádzajú v záverečnej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Procesu predchádzala  príprava projektovej dokumentácie a rozsiahly terénny prieskum v spolupráci s odborníkmi, ktorý potvrdil významný geotermálny potenciál oboch lokalít.

V prípade prvej etapy projektov pri Prešove aj Žiari má ísť o inštalovaný výkon 6,3 – 6,5 elektrického megawattu (MWe). Geotermálna energia sa bude získavať prostredníctvom hlbinných vrtov, výroba elektriny a tepla bude prebiehať v modernom technologickom zariadení na povrchu. Zužitkovaná horúca voda s predpokladanou teplotou 130 – 140 stupňov Celzia sa bude po odovzdaní svojho energetického potenciálu vracať späť do podložia cez reinjektážne vrty.

Celkový energetický potenciál každej z lokalít sa odhaduje až na 20 MWe, čo predstavuje potenciálnu produkciu zelenej energie pre desiatky tisíc domácností, ako aj možné využitie zostatkového tepla prostredníctvom CZT (centrálne zásobovanie teplom) na vykurovanie budov, v priemysle, poľnohospodárstve či na rekreačné účely.

Obidva projekty geotermálnych elektrární by mali do fázy realizácie prejsť v priebehu budúceho roka. Dokončenie prvej etapy a spustenie prevádzky je naplánované na rok 2027.

O spoločnosti PW Energy, a.s.

Spoločnosť PW Energy sa zameriava na využitie geotermálnej energie ako cenného obnoviteľného zdroja. V okrese Prešov v súčasnosti realizuje projekt s využitím dostupných geotermálnych zdrojov na účely výroby zelenej elektrickej energie a tepla. Na projekte v okrese Žiari nad Hronom, ktorý realizuje dcérska spoločnosť PW geoenergy, spolupracuje s SSE Holding. PW Energy je členom združenia EGEC (European Geothermal Energy Council), neziskovej medzinárodnej organizácie založenej v roku 1998, ktorá podporuje geotermálne odvetvie v Európe, ako aj Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

O skupine WOOD & Company

WOOD & Company je významná finančná a investičná skupina s popredným postavením na stredoeurópskom trhu. Jej portfólio zahŕňa správu investičných aktív a obchodovanie na burzách s ročným obratom 25 miliárd eur. Zaoberá sa tiež poradenstvom v oblasti korporátnych financií, emisií dlhopisov či poskytovaním konzultačných služieb pri najvýznamnejších M&A transakciách v regióne. Viac informácií o WOOD & Company nájdete na wood.cz