fbpx
Geotermálna energia dostala v nových eurofondoch zelenú

Médiá

Posted On: 30. júna 2022

Geotermálna energia dostala v nových eurofondoch zelenú

Zdroj: euractiv.sk

Nové eurofondy, oficiálne nazývané Program Slovensko na roky 2021 až 2027, dávajú geotermálnu energiu na popredné miesto. Podľa vlády si ambiciózne klimaticko-energetické ciele EÚ budú vyžadovať do roku 2030 „cielenú a efektívnu“ podporu opatrení energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov. Pomôcť v ich dosahovaní má aj geotermálna energia, ktorej potenciál je na Slovensku málo využívaný.

„Vzhľadom na to, že Slovensko má potenciál na využívanie geotermálnej energie, je potrebné podporiť aj opatrenia na vyhľadávanie, prieskum zdrojov a dlhodobé monitorovanie potenciálu geotermálnej energie za účelom jej sprístupnenia na energetické využitie,” konštatuje vláda v dokumente.