fbpx
Blog N: Čo Slovensku ponúka geotermálna energia? Možnosti sú široké

Médiá

Posted On: 27. apríla 2022

Blog N: Čo Slovensku ponúka geotermálna energia? Možnosti sú široké

Zdroj: Denník N

Nahrádzanie fosílnych zdrojov v slovenskom energetickom mixe potrvá ešte dlhé roky. Výhodou však je, že sa pri tejto postupnej a nevyhnutnej transformácii môžeme inšpirovať v krajinách, ktoré sú v procese ďalej a zobrať si od nich najlepšie príklady toho, čo funguje.

Samozrejme, nemôžeme sa tváriť, že cesta za čistejšími zdrojmi energie bude lacný špás. Benefitom obnoviteľných zdrojov na druhej strane je, že samotná prevádzka je zvyčajne ekonomicky výhodná.  Ekonomika projektov je priaznivejšia, keď sa sumárne náklady rozpočítajú v celom dlhodobom cykle – kedy zdroj vyrába a dodáva energiu. Po počiatočnej investícii už totiž nie je potrebné nakupovať palivo ani iný nákladný materiál.

Bonusom, ktorý je vzhľadom na klimatický stav planéty žiaduci, je výrazne priaznivý vplyv obnoviteľných zdrojov na životné prostredie, kvalitu ovzdušia a tým aj na životnú úroveň obyvateľov, keďže nahrádzajú zdroje, ktoré vďaka spaľovaniu produkujú množstvo škodlivých emisií.