fbpx
Slovenské štatistiky v oblasti OZE ťahá nahor spaľovanie dreva a štiepky. Nie je to šťastný prístup

Médiá

Posted On: 10. marca 2022

Slovenské štatistiky v oblasti OZE ťahá nahor spaľovanie dreva a štiepky. Nie je to šťastný prístup

Zdroj: energie-portal.sk

Vojnový konflikt na Ukrajine zosilní tlak na energetickú sebestačnosť Európy, vrátane Slovenska. Odklon od ruských fosílnych palív a dôraz na obnoviteľné zdroje energie (OZE) by mal byť v budúcnosti ešte výraznejší. Krajinu však nečaká ľahká cesta.

Na rozdiel od krajín ako je Švédsko, Fínsko, ale aj Lotyšsko, Slovensko vo využívaní OZE výrazne zaostáva. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov dosiahol na Slovensku v roku 2020 iba 17 %.

Otáznik zároveň visí aj nad pôvodom OZE, nakoľko štatistiky smerom nahor posúva drevo a štiepka. Naša krajina má pritom podstatne väčší potenciál využívania obnoviteľných zdrojov aj bez vzniku emisií.