fbpx
Blog N: Slovensko potrebuje odklon od ruského plynu, využime naplno geotermálnu energiu

Médiá

Posted On: 14. marca 2022

Blog N: Slovensko potrebuje odklon od ruského plynu, využime naplno geotermálnu energiu

Zdroj: Denník N

Geotermálny potenciál Slovenska sa odhaduje na 5 500 tepelných megawattov (MWt). Keby sa využil naplno, Slovensko by vďaka nemu mohlo dodávať teplo do státisícov domácností. Z rovnakého zdroja možno v niektorých prípadoch vyrábať aj zelenú elektrinu.

Namiesto toho sa na Slovensku a v Európskej únii spoliehame najmä na zemný plyn. Ten podľa údajov z roku 2019 predstavoval až 24 % energetickej spotreby. Prirátajme k tomu 34,5 % zastúpenie ropy a ropných produktov a 11 % podiel uhlia. Zistíme, že v Európe sme na 70 % naďalej závislí od fosílnych palív, u mnohých členských krajín dovážaných najmä z Ruska.