fbpx
Na Slovensku vyrastú geotermálne elektrárne

Médiá

Posted On: 10. mája 2021

Na Slovensku vyrastú geotermálne elektrárne

zdroj: Green magazine

Vo zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe môže Slovensku pomôcť geotermálna energia. Tú zatiaľ na energetické účely využívame len minimálne, hoci prírodné podmienky nám v tomto smere prajú.

Zmeniť to môže projekt spoločnosti PW Energy, ktorá u nás pripravuje výstavbu prvých geotermálnych elektrární. Geotermálnu energiu, teda teplo nahromadené pod zemským povrchom, možno čerpať prakticky všade na svete. Že ide o čoraz využívanejší zdroj aj na výrobu elektrickej energie, potvrdzuje zdvojnásobenie inštalovanej kapacity v Európe za posledné desaťročie. V roku 2019 bolo na kontinente vo fáze výstavby či plánovania 150 projektov geotermálnych elektrární. Aktuálne k nim patria dva zámery na Slovensku, ktoré predstavila spoločnosť PW Energy. Tá chystá výstavbu geotermálnych elektrární pri Žiari nad Hronom a pri Prešove.