fbpx
Geotermálne vrty predstavujú iba minimálne vplyvy na životné prostredie

Médiá

Posted On: 10. februára 2021

Geotermálne vrty predstavujú iba minimálne vplyvy na životné prostredie

zdroj: energie-portal.sk

Nové investičné zámery nielen v energetickom odvetví narážajú na množstvo bariér, ktoré nakoniec často vedú k nerealizovaniu plánovaného projektu. Dôvodom pritom nemusí byť iba ekonomická rentabilnosť projektu, ale aj zdĺhavé byrokratické procesy opierajúce sa o existujúcu legislatívu.

Na ten istý zámer sa vzťahuje viacero zákonov, vyžadujúcich rovnaké duplicitné postupy bez akejkoľvek logickosti. Jedna pečiatka podmieňuje inú pečiatku. Čím viac pečiatok, tým zdĺhavejšie naťahovanie zámerov už v prípravnej fáze.

„Nočnou morou“ každého investora je posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Nie je žiadnym tajomstvom, že v dĺžke a množstve potrebných procesných úkonov, ktoré ukladá zákon o EIA, patrí Slovensko na popredné priečky v Európe.