fbpx
Prečo je geotermálna energia čoraz silnejším trendom

Médiá

Posted On: 9. septembra 2020

Prečo je geotermálna energia čoraz silnejším trendom

zdroj: energiazozeme.sk

Prakticky všetky krajiny dlhodobo intenzívne riešia, ako redukovať využívanie fosílnych palív a postupne ich nahrádzať obnoviteľnými zdrojmi energie. Do roku 2030 sa má v EÚ z obnoviteľných zdrojov získavať až 32 percent energie. Je to v súlade so závermi Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2016 vrátane dlhodobej vízie dosiahnuť v roku 2050 na kontinente takzvanú uhlíkovú neutralitu, teda hospodárstvo s výrazne zníženým objemom emisií.